O Rodinném centru POHODA

Myšlenka otevřít mateřský klub vznikla na jaře 2005. Kluby v KLÍDKU jsou dopoledne zavřené a prostory tak byly nevyužité. Členové sdružení se jednoznačně shodli na nápadu otevřít v těchto, dopoledne nevyužitých, prostorech mateřský klub pro maminky na mateřské dovolené. V  září roku 2005 byl  Mateřský klub POHODA slavnostně otevřen a zahájil svou činnost. Aktivity klubu se ale postupně rozšířili na celou rodinu, a tak byla v září 2011 POHODA přejmenováná na Rodinné centrum. V roce 2012 jsme se kromě rodinných aktivit zaměřili také na širší veřejnost. V září roku 2012 jsme rozšířili program a zahájili několik nových aktivit. Více v aktuálním programu.

Poslání

Posláním Rodinného centra POHODA je poskytovat rodičům s dětmi, a každemu z Vás prostor pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností a nabízet volnočasové, kulturní, poradenské a společenské aktivity.

Cílová skupina

Především rodiče na rodičovské dovolené s dětmi převážně do 6 let a dále ostatní rodinní příslušníci.

Cíle Rodinného centra POHODA

Hlavní cíl:

Naučit rodiče trávit společný čas s dětmi aktivně a zároveň umožnit rodičům na rodičovské dovolené vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.

Dílčí cíle:

  • přispívat k posilování hodnot rodiny, mezigeneračních vztahů a mateřské a otcovské role ve společnosti;
  • působit jako informativní, výchovný a oddechový klub zejména pro rodiny s malými dětmi;
  • podporovat vzájemné setkávání malých dětí se svými vrstevníky a napomáhat jejich správnému vývoji;
  • pomáhat nalézat nové přátele dospělým i dětem;
  • naučit rodiny trávit svůj volný čas aktivně a nabídnout jim nové nápady pro využití volného času;
  • zprostředkovat dospělým rodinným příslušníkům přístup k informacím, které se týkají převážně správného vývoje a rozvoje dětí.

Na setkání s Vámi se těší Adéla Břešťovská, koordinátorka RC POHODA.

No images