Zpětné vazby na Preventivní programy SPIRÁLA

„Tento program je, myslím, koncipován všestranně, je promyšlený, odborně vedený, hlavně cílený, výsledky téměř hmatatelné.“

ZŠ Jičín, 3. ročník


„Líbila se mi otevřenost lektorů, ochota spolupracovat, v zásadě jsem byl s programem spokojen a počítám s pokračováním spolupráce.“

SŠ aplikované kybernetiky, HK


„Lektorky pracovaly profesionálně, naladily příjemnou veselou náladu, aktivity byly adekvátní věkové skupině, nic bych nevynechala.“

ZŠ a MŠ Deštné v OH, 6. ročník


„Všechny aktivity, které byly pro mne přínosem, důvodem je stmelení kolektivu, poznání dětí z jiné stránky, odborné lektorské vedení.“

ZŠ Jičín, 3. ročník


„Lektoři si dokázali žáky získat, dokázali jim odpovědět na každý dotaz.“

MŠ a ZŠ Libčany, 8. ročník


„Oceňuji zážitkové aktivity s reálným a hmatatelným cílem, na kterých žáci mohli ukázat dobré i špatné způsoby spolupráce a najít možná zlepšení.“

ZŠ Sloupnice, 7. ročník


„Každá aktivita měla svůj význam i přínos pro děti i pro mě v roli pozorovatele.“

ZŠ Červený Kostelec, 7. ročník


„Všechny aktivity byly zajímavé a přínosné, měly v programu své místo a splnily svůj účel.“

ZŠ Sloupnice, 9. ročník


„Děti si uvědomovaly svou jedinečnost, hovořily, argumentovaly, spolupracovaly – nejpřínosnější je naučit je spolupracovat a tolerovat se.“

ZŠ Červený Kostelec, 6. ročník


„Žádné nedostatky jsme neshledali, jejich práce byla perfektní, žáci byli nadšení, dobře motivovaní. Práce vašich lektorek se mi velmi líbila a bavila mě.“

ZŠ Skřivany


„Lektoři umí velmi dobře navázat kontakt, velmi dobře komunikují s dětmi a umí organizovat aktivity.“

ZŠ Karla Klíče Hostinné, 7. ročník


„Snažili se, předat to nejdůležitější, aby spolupráce se studentkami byla co nejlepší, ukázali jim, jak vyjádřit negativní či odlišný názor, postoj, bez toho aniž by se shazovali nebo si nadávali. Nastínili jim, jak vidět druhé a jak to v kolektivu lidí funguje."

Domov mládeže Vocelova, HK

„Líbila se mi vstřícnost lektorů, aktivita, pozitivní ladění a vedení rozhovorů, dobré komunikační vyjadřování, výstupy a návrhy řešení.“

ZŠ Deštné, 8. ročník

„Techniky a Vaše osobní přítomnost – lektorská pomohla vytvořit kooperativní základ, snad i s dávkou důvěry v ostatní členy skupiny. Byly použity i techniky vedoucí k toleranci, komunikaci s důrazem na její kladnou stránku, jedinečnost každého z nás, svobodné vyjádření se a ty jsme pro tuto skupinu potřebovali.“

Domov mládeže Vocelova, HK

No images