Realizační tým

Realizaci preventivních programů zajišťují odborní lektoři ve spolupráci s vedoucí preventivních programů. Každé setkání vedou dva lektoři. Realizační tým pracuje pod supervizí a metodickým vedením. Do realizace programů zapojujeme třídního učitele nebo jiné příslušné pedagogy.

  • Klára Hebká
    Odborná lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
No images