Program obnovy zdravého klima v kolektivu

Program obnovy zdravého klima v kolektivu je určený pro žáky základních škol a studenty všech typů středních škol. Program realizujeme v kolektivech, kde se vyskytlo a bylo řešeno rizikové chování (např. třída prošla vyšetřováním šikany nebo byly řešeny jiné problémy týkající se rizikového chování) a je potřeba obnovit zdravé klima, posílit dobré vztahy ve třídě, podpořit spolupráci kolektivu s pedagogy, apod.

Časová dotace programu je 8 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny na dvě setkání po čtyřech hodinách. Tyto setkání probíhají v časovém horizontu jednoho měsíce. Kapacita programu je dána třídním kolektivem, u školských zařízení skupinou dětí, mladých lidí (do 25 lidí).

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE Program je určený pro žáky základních škol, studenty středních škol a odborných učilišť. Program je realizován v třídních kolektivech, kde se vyskytlo a bylo řešeno rizikové chování (např. třída prošla vyšetřováním šikany nebo byly řešeny jiné problémy týkající se rizikového chování) a je potřeba obnovit zdravé třídní klima, posílit dobré vztahy ve třídě, podpořit spolupráci třídního kolektivu s pedagogy, apod. Časová dotace programu je 8 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny na dvě setkání po čtyřech hodinách. Tyto setkání jsou uskutečněny v časovém horizontu jeden měsíc.
No images