Poradenský servis

Poradenský servis tvoří dva typy služeb: poradenství pro pedagogy (základní poradenství a komplexní poradenství) a e-poradna.

Poradenský servis pro pedagogy

  • Základní poradenský servis
  • - možnost získání pomoci a rady ohledně volby vhodného preventivního programu, základní poradenství týkající se rizikového chování žáků a studentů nebo možnost konzultace minimálních preventivních programů
    - pro všechny školy zdarma
  • Komplexní poradenský servis
  • - vyžadující dlouhodobější poradenskou intervenci a komplexní přístup při řešení konkrétního problému
    - pro spolupracující školy zdarma, pro ostatní je zpoplatněn podle náročnosti řešeného problému

e-poradna

e-poradnu mohou využít žáci, studenty, rodiče a rodinní příslušníci k zasílání svých dotazů, problémů a starostí týkající se rizikového chování.

Se svými otázkami, problémy a starostmi nás kontaktujte na poradna@prostorpro.cz, na vaše emaily odpovíme nejpozději do tří dnů.

Kontaktujte nás na telefonním čísle: 495 262 202 nebo využijte náš email: spirala@prostorpro.cz.

No images