Certifikace preventivních programů SPIRÁLA

                              certifikat spirala 1       certifikt spirala rozsah

Preventivní programy SPIRÁLA jsou certifikovány Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na základě doporučení Výboru pro udělování certifikací MŠMT.

Preventivní program SPIRÁLA úspěšně prošel v červnu 2014 procesem certifikace a odborná způsobilost byla shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikace je platná do 6. srpna 2019.

No images