PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN je probační program akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky. PROSTOR PRO tento program realizuje na základě oprávnění vydaného PARTNERS CZECH, o.p.s., který je nositelem řádné akreditace. 

Program interaktivní formou vzdělává o zákonech, demokracii a lidských právech. Díky aktivnímu zapojení všech účastníků rozvíjí nejen jejich právní znalosti, ale zejména praktické dovednosti, jež jsou potřebné v osobním i profesionálním životě (řešení konfliktů, kritické myšlení, srozumitelný projev, samostatnost, schopnost nahlížet problémy z více úhlů,...).

Klienti si osvojí základy rodinného, pracovního, trestního a občanského práva tak, aby znali nejen svá práva, ale  též brali ohled na práva ostatních a byli připraveni přijmout odpovědnost za své jednání a chování.

Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN je určen:

  • mladistvým pachatelům méně závažné trestné činnosti, která byla spáchána především z právní neznalosti, kdy si pachatel neuvědomoval právní důsledky svého chování nebo jednání;

  • klientům Probační a mediační služby ČR či kurátora pro mládež.

Forma Probačního programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN:

  • program je realizován ve skupině o velikosti cca 6 – 12 klientů;

  • program tvoří 36 – 42 výukových hodin; ty jsou rozděleny do jednotlivých lekcí (po 3 výukových hodinách);

  • setkání probíhá 1x za týden v odpoledních hodinách (zpravidla v úterý, od 16:00 do 18:30 hod.).

Lektoři Probačního programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN:

Lektory probačního programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN jsou odborníci, kteří byli pro realizaci tohoto programu speciálně vyškoleni.

Realizace Probačního programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN v Hradci Králové:

V Hradci Králové program funguje od března 2007. V letošním roce zrealizujeme opět dva běhy. 

Partneři Probačního programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

V letošním roce je projekt financován z prostředků Ministerstva spravedlnosti ČR,
Královéhradeckého kraje a Statutárního Města Hradec Králové.

Ministerstvo spravedlnosti ČR Královéhradecký kraj Statutární město Hradec Králové

Koho a jak kontaktovat

V případě zájmu o více informací o realizaci Probačního programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN kontaktujte prosím Bc. Gabrielu Lepkovou, DiS.

No images