PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme institucím, nadacím, našim partnerům a dárcům za dotace, finanční dary, projevenou důvěru a morální podporu. Zde si můžete prohlédnout naše aktuální partnery.

Nezbytnou součástí při financování našich aktivit jsou státní instituce a samospráva:

INSTITUCE

Stát a samospráva nemohou pokrýt celý náš rozpočet. Naše práce by se neobešla bez podpory nadací a především firemních a individiuálních dárců:

NADACE A NADAČNÍ FONDY
FIREMNÍ PARTNEŘI A FIREMNÍ DÁRCI
INDIVIDUÁLNÍ PARTNEŘI A DÁRCI

Za pomoc, podporu a spolupráci děkujeme i dalších partnerům:

DALŠÍ PARTNEŘI

No images