Nultý ročník v pracovním životě - info

Podporujeme mladé absolventy při jejich nástupu na trh práce. 

nulty rocnik druha vlna 2

Stručný obsah projektu

Projekt je reakcí na aktuální situaci na trhu práce v Evropě. Aktuální krize vyvolává vysokou míru nezaměstnanosti mezi mladými lidmi v EU.

Mladí lidé na trhu práce jsou oproti vyšším věkovým kategoriím znevýhodněni zejména nedostatečnými praktickými znalostmi a dovednostmi plynoucími z absence předešlé pracovní zkušenosti. Nezaměstnaný absolvent může v lepším případě čelit zklamání a pocitu méněcennosti, v horším případě se ale může projevit syndrom pasivity.

Z tohoto důvodu je třeba s těmito mladými lidmi pracovat a zvyšovat jejich pracovní kompetence. Úřad práce České republiky se snaží situaci řešit. Ovšem limitují jej omezené personální kapacity a neexistence komplexního programu zaměřeného na nezaměstnané mladé lidí na Královéhradecku. Projekt dále reaguje na nedostatek sdílení zkušeností v oblasti pracovního rozvoje mladých lidí s ostatními státy EU a dále zeměmi, které se pro vstup do EU teprve chystají.

Obsahem projektu je vytvoření mezinárodního partnerství se slovenskou organizací Orbis Institute, o. z., navázání spolupráce se srbskou organizací Maštalište a sestavení metodiky komplexní přípravy nezaměstnaných mladých lidí pro získání prvního pracovního místa. V pomyslném trojúhelníku organizací dojde k přenosu zkušeností a dobré praxe v oblasti pracovního rozvoje mladých lidí.

V rámci pilotního ověření vytvořené metodiky dojde k přípravě min. 20 nezaměstnaných mladých dospělých do 26 let z Královéhradeckého kraje pro úspěšný vstup na trh práce cestou sebepoznání, individuálního kariérového poradenství, podpory při hledání práce a především PRAXÍ v soukromém či neziskovém sektoru.

Podstatnou částí projektu je diseminace výstupů. V závěru projektu proběhne mezinárodní veřejná konference, kde se sejdou zástupci všech tří organizací, ÚP ČR a dalších relevantních, především vzdělávacích institucí. Výstupy budou dále šířeny do všech krajů ČR. Cílem je využití výstupů pro další práci s cílovou skupinou po skončení projektu.

Identifikace projektu

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: GG 5.1. – Mezinárodní spolupráce
Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00351
Doba realizace: 12/2012 – 11/2014
Udělená finanční částka: 1 999 293,86 Kč

Kontakt

Mgr. Michaela Nová, koordinátorka projektu

Co se děje v projektu

2012 prosinec - projekt jsme zahájili v souladu s harmonogramem. Aktuálně řešíme sestavení projektového týmu a navazujeme bližší spolupráci se slovenským partnerem Orbis Institute, o. z. a spolupracující organizací ze Srbska Centar za decu i mlade „Maštalište“. Máme za sebou dvě setkání, první v České republice, druhé v Bratislavě.

2013 duben  - právě probíhá výběr účastníků - mladých lidí, kteří ukončili (ukončují) školu a chtějí najít své uplatnění.

2013 září - 20 účastníků prochází prvním zážitkovým sebepoznávacím kurzem. Čeká na ně druhý kurz základní pracovní gramotnosti. Poté absolvují individuální kariérové poradenství s personalistou a výběrový pohovor "nanečisto".

2013 listopad - účastníci jsou na stážích nebo hledají práci, se vším jim pomáhá pracovní asistentka.

2014 únor - přijímáme druhou vlnu účastníků.

2014 březen - 15 nových účastníků absolvuje kariérové poradenství a výběrové pohovory nanečisto. Pracovní asistentka jim nabízí stáž a podporu při hledání práce. Stáže se konají v České spořitelně a v Kingspanu.

2014 květen - opět se setkáváme s našimi slovenskými a srbskými partnery tentokrát v Srbsku. Srbové nám ukazují svou organizaci Maštalište, diskutujeme nad výsledky pilotního ověřování. Fotoreportáž zde.

2014 září - dokončujeme metodiku projektu a připravujeme závěrečnou konferenci. Metodika dostává jak zkrácenou tiskovou podobu, tak kompletní dlouhou podobu ke stažení na našich stránkách.

2014 říjen - naposledy se setkáváme s našimi partnery. Setkání se koná v České republice v Hradci Králové. Domlouváme si průběh konference a další spolupráci. 20.10. se koná závěrečná konference projektu, účastní se jí 20 posluchačů - odborníků, zejména z Úřadu práce, ale také z Univerzity Hradec Králové, z magistrátu města a z krajského úřadu.

2014 listopad – ukončujeme projekt a šíříme metodiku, která k projektu vznikla.

Metodika projektu

metodika foto

Metodiku lze stáhnout zde. 

 

logo_mezinarodni_spoluprace

 

No images