Odborné praxe a stáže

Kde nás najdete

PROSTOR PRO, o. p. s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové
info@prostorpro.cz 

tel.: +420 495 262 202
mobil:

logotyp praxe staze

Základní info

Studentům a studentkám nabízíme možnost odborné praxe v našich programech: NZDM KLUBÍK, NZDM KLÍDEK a Rodinném centru POHODA. Při přijímání na odbornou praxi mají přednost studenti a studentky Univerzity Hradec Králové – Ústavu sociální práce a neučitelských oborů Pedagogické fakulty UHK. Pro studenty a studentky z jiných škol je praxe v našem zařízení zpoplatněna (platí student nebo jeho škola). Přijímáme pouze studenty z vyšších odborných škol a vysokých škol (univerzit). Pro praxi v Rodinném centru POHODA přijímáme studenty i ze středních škol.

Jsme akreditovaným pracovištěm, v programech NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK, pro výkon praxí studentů oboru sociání práce Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové

Další důležité informace najdete zde.

Zájemci o stáž mají možnost navštívit jeden konkrétní program, více programů najednou, případně ji absolvovat u jednoho konkrétního pracovníka (např. fundraiser) či ji libovolně nakombinovat. V případě zájmu o stáž v naší neziskové organizaci kontaktujte prosím koordinátorku pro odborné praxe a stáže Mgr. Petru Körnerovou.

No images