Hodnoty PROSTOR PRO

Hodnoty, na nichž je založena naše práce:

Zodpovědnost

Jsme zodpovědní sami k sobě i k druhým; přijímáme svou míru odpovědnosti a očekáváme ji také od druhých; chováme se takovým způsobem, aby se na nás druzí mohli spolehnout.

Respekt

Vycházíme ze vzájemného uznání a pochopení, respektujeme hranice druhých a srozumitelně formulujeme hranice našich služeb i osobní hranice.

Otevřenost

Jsme otevřeni novým věcem, jsme otevřeni spolupráci; jednáme na rovinu, transparentně; zejména v jednání s klienty je pro nás důležitá opravdovost.

Profesionalita

Tým sestavujeme tak, aby jeho složení odpovídalo složení týmu profesionální organizace a splňovalo nároky vyplývající z legislativních norem; propojujeme odbornost a lidský přístup.

Individuální přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a umíme reagovat na jeho aktuální potřeby a životní situaci.

No images