Poslání PROSTOR PRO

Proč jsme zde

Poskytujeme odbornou pomoc a podporu při hledání cest z obtížných životních situací a vytváříme příležitosti pro změnu. Podporujeme zdravé fungování komunity, rodiny i jednotlivců.

No images