Bc. Tereza Marková

Odborná lektorka Preventivních programů SPIRÁLA

foto tereza markova

Kontakt:
email: spirala@prostorpro.cz
tel.: 495 262 202

 

O mně


Vzdělání:

 • 2010 – 2014 UHK, PdF - Výchovná práce ve speciálních zařízeních

Další vzdělávání: 

 • Seminář “Strategie vyšetřování šikany” - 8h, bez akreditace, Jiří Maléř (UHK)
 • Kurz "Základy arteterapie a techniky tréninku paměti" - 8h, Psychoterapie, akreditace MPSV
 • Kurz "Psychosociální rehabilitace" - 32h, PDZ, akreditace MPSV 
 • Kurz "Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření" - 8h, ČAS, akreditace MPSV
 • Seminář "Jak pracovat s klienty s poruchami chování" - 6h, bez akreditace (projekt rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji) 
 • Kurz "Práce s agresivním klientem" - 15h, ČAS, akreditace MPSV 
 • Kurz "Metodika práce s žáky s diagnózou PAS" - 3h, bez akreditace, Projekt ESF - EU - OPVK SPC Kroměříž, Zkvalitnění a rozšíření speciálněpedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • Vědecká konference "Komunikace a handicap", UHK, Hradec Králové 

Praxe:

 • Péče o duševní zdraví (PDZ) - středisko Výměník, vedoucí sociální pracovník chráněné dílny a provozní obchodu

 • U Soba Pracovník v sociálních službách PROSTOR PRO, o.p.s. (NZDM Klídek / Klubík)

Další aktivity:

 • Vedoucí a koordinátorka příměstských táborů a kreativních kurzů pořádaných pro děti a mládež v Rožnově pod Radhoštěm (Korálníček ve spolupráci se střediskem volného času R.p.R.)

 • Průvodkyně v anglickém i českém jazyce ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (Mlýnská dolina)

 • Dobrovolník pro Farní charitu v Rožnově pod Radhoštěm v programu Výuka základům práce na PC

Proč pracuji v Preventivních programech SPIRÁLA?

SPIRÁLA mi dává příležitost k seberealizaci a možnost získat zajímavé a neotřelé zkušeností při práci s mladými lidmi, kteří jsou kreativní a umí myslet hlavou a srdcem.

Ještě něco o mně

Tak trochu volnomyšlenkářka. Nebráním se spontánním akcím a výletům všeho druhu. Ze sportu nejraději jízda na koloběžce a procházky se psem. Energii čerpám při kreslení a tvorbě mandalek a šálku dobrého oolongu. 

No images