Mgr. Ivana Dvorná Doleželová

Odborná lektorka preventivních programů SPIRÁLA

foto ivana dvorna

Kontakt:
email: spirala@prostorpro.cz


O mně

Vzdělání

  • Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, bakalářský studijní program, obor psychologie, sociologie – ukončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Bc.
  • Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, magisterský studijní program, obor psychologie – ukončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Mgr. 

Další vzdělávání

  • Roční kurz „Expresivní přístupy při práci se skupinou“ (Asociace dramaterapeutů ČR, o.s.)
  • Stáž pro začínající psychology v PPP (IPPP)
  • Iniciační konference Pracovní supiny pro raný vývoj (ČMPS, Katedra psychologie FSS MU Brno, IVDMR FSS MU, LF MU Brno)
  • Konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.)
  • Mezinárodní psychologicko-psychiatrické sympózium Integrace v psychoterapii (Co, s čím a proč?) (Katedra psychologie FSS MU Brno, časopis Psychoterapie, OS ČLK Brno-město)

Praxe

  • Psycholog – lektor primární prevence (Pedagogicko-psychologická poradna)
  • Psycholog pro pilotáž a standardizaci (NÚV)
  • Spoluautorka 21. kapitoly „Další směry v Evropě a České republice“ v knize Současná psychoterapie (Vybíral, Z., & Roubal, J. (Ed.). (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.

Proč pracuji v Preventivních programech SPIRÁLA?

Myslím, že v životě lidí a fungování lidské společnosti se skrývá mnoho oblastí, o kterých děti i adolescenti mohou mít zkreslené informace a představy. Důsledkem může být, že nevědí, jak v určitých situacích jednat a jaký postoj zaujmout. Proto vidím přínos preventivních programů v tom, že si děti a dospívající dokáží vytvořit ucelený názor na jednotlivá témata, a to ne pouhým pasivním přijímáním informací, ale mohou si spoustu věcí prožít a ověřit v bezpečně vytvořeném prostoru.

Ještě něco o mně:

Mám ráda prosluněné dny a ráda spím. Proto bych v zimě nejraději ulehla ke spánku jako medvěd brtník. Většinu svého času věnuji své malé dcerce, ale jinak nepohrdnu četbou knížek, shlédnutím dobrého filmu nebo šlápnutím do pedálů kola. A pokud je času více, s radostí cestuji a poznávám Českou republiku. V poslední době je mou zálibou zkoušení nových receptů – od kváskového chleba, přes rillettes až po vaření v parním hrnci. A v neposlední řadě jsem se nedávno jako levák naučila háčkovat, takže obháčkovávám celou svou rodinu.

No images