Historie PROSTOR PRO

2000

Sdružení bylo založeno 1. února 2000. Záměrem zakladatele bylo propojit řemeslnou a neziskovou sféru. Organizace pořádala jednorázové akce a současně vznikla myšlenka vytvořit centrum pro děti.

2003 - 2004

V červnu jsme otevřeli Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK. Z řemeslné sféry jsme odstoupili, přejmenovali se na občanské sdružení PROSTOR PRO a zvolili nového předsedu. Soustředili jsme se na realizaci sociálních programů a na akce pro veřejnost.

2005 - 2007

V září 2005 jsme otevřeli Mateřský klub POHODA pro maminky na mateřské dovolené a na jaře 2006 jsme začali poskytovat služby mladým lidem přímo na ulici v rámci Terénního program STREET. V roce 2007 jsme vedle pravidelných veřejných akcí LABYRINT LAN, KLÍDEK FEST a MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU nabídli veřejnosti GRAFFITI STREET JAM.

2008 - 2009

Na podzim 2008 jsme otevřeli Multifunkční hřiště PLÁCEK a přijali jsme výkonnou ředitelku. Na jaře 2009 jsme pro naše partnery, dárce, příznivce, zaměstnance a klienty uspořádali VÍTÁNÍ JARA NA PLÁCKU. Na konci roku 2009 jsme v minimální verzi zahájili Preventivní programy SPIRÁLA a uskutečnili přípravnou fázi pro probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN.

2010 - 2011

V roce 2010 jsme rozšířili Preventivní programy SPIRÁLA v rámci města Hradec Králové a v probačním programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN jsme zrealizovali dva tříměsíční běhy. Zahájili jsme v minimálním rozsahu aktivity Poradenského a vzdělávacího centra SALIX. Pro veřejnost, dárce a příznivce jsme nově připravili první benefiční večer v Divadel Drak s aukcí uměleckých předmětů. Výraznou měrou jsme se zaměřili na posilování a rozvoj spolupráce s našimi partnery, kolegy a odborníky v oblasti sociálních a preventivních služeb s dětmi a s mládeží. Velký posun jsme v tomto roce zaznamenali především v oblasti spolupráce se školami na území Královéhradeckého kraje v Preventivních programech SPIRÁLA.

2012

Zaměřili jsme na rozvoj prorodinných programů, tj. aktivit pro celé rodiny z Hradce Králové. Na konci roku jsme zahájili projekt s mezinárodní spoluprací Nultý ročník v pracovním životě.

2013

V Rodinném centru POHODA poskytujeme dopolední a odpolední aktvity pro širokou veřejnost a pořádáme menší veřejné akce pro celé rodiny. Prorodinné programy jsme rozšířili o Náhradní rodinnou péči, kde pomáháme a podporujeme pěstounské rodiny. Na Open Air Programu Divadla evropských regionů nabízíme aktivity pro rodiny s dětmi. V projektu Nultý ročník v pracovním životě efektivně pomáháme mladým absolventům uplatnit se na trhu práce. Na závěr roku jsme se, vzhledem k novému občanskému zákoniku, transformovali na obecně prospěšnou společnost a získáváme do osobního vlastnictví budovu v Malšovicích.

2014

Zahajujeme aktivitu DOBROVOLNÍCI, ZAPOJTE SE! k získávání dobrovolníků napříč všemi generacemi. Naplno se již věnujeme vzdělávání pro veřejnost: Vzděláváme! Vycházíme z potřeb Rodinného centra POHODA a klientů Náhradní rodinné péče PECKA. Zaměřujeme se na téma výchovy dětí, aktuálních trendů v rodičovské péči, zdravého životního stylu a alternativních životních směrů. Pro veřejnost promítáme celkem čtyři zajímavé filmy z festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v sérii PROMÍTÁME I MY. Rekonstruujeme přílehlý dvorek u naší budovy a především upravujeme staré místnosti, kde jsme vytvořili příjemný prostor pro setkávání (domácí vzdělávání, kontaktní rodičovství, neslyšící a další komunitní neformální skupiny). Finance na rekonstrukci jsme získali díky největšímu počtu hlasů od veřejnosti, kde nás Nadace O2 odměnila darem 70 000 Kč. Absolvujeme pracovní cestu do Srbska, kde prezentujeme naše výsledky v mezinárodním projektu Nultý ročník v pracovním životě, spolu se Slovenskem a Srbskem. Výsledky také prezentujeme na konferenci na Úřadu práce v Hradci Králové. Realizujeme sbírkovou akci pro dobročinný obchod Restart shop a zároveň vyhráváme první místo v této sbírkové akci a získáváme 75 000 Kč na zážitkový pobyt pro NZDM KLUBÍK a KLÍDEK. Zahajujeme první kroky k realizaci výstavby nové budovy.

2015

Rodinné centrum POHODA nabízí po celý rok jednorázové a pravidelné aktivity pro děti, dospělé a pro rodiny s dětmi, vzdělávání v oblasti výchovy a rodičovství a pořádá veřejné akce. Promítáme další čtyři filmy z festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Pořádáme druhý ročník Sbírkové akce pro Restart shop. Využíváme tří krásných videospotů „Hledáme rodiče.cz“ k propagaci náborů pěstounských rodin a promítáme je v Bio Central. Přivítali jsme u nás opět šikovné firemní dobrovolníky, kteří nám pomáhají s důležitými pracemi v organizaci. Po celé letní prázdniny pořádá partnerská organizace Děti sportu v našem sídle týdenní příměstské tábory. Během prázdnin zahajujeme v programu NZDM KLÍDEK večerní formu terénní práce, zaměřenou na mladé lidi v ulicích našeho města ve večerních hodinách. S příchodem nového školního roku realizujeme adaptační programy pro základní a střední školy, pro třídy, které fungují v novém kolektivu. S pěstounskými rodinami a dětmi absolvujeme vzdělávací a víkendové pobyty. Po rekonstrukci dvorku a vybudování Vzdělávací a komunitní místnosti revitalizujeme zahradu. Na lampionovém průvodu jsme zaznamenali rekordní účast: přibližně 400 návštěvníků. Vyjma benefičního večera realizujeme všechny naplánované veřejné akce.

2016

Stali jsme se členy další pracovní skupiny Komunitního plánování města Hradec Králové - pro oblast Etnika, osoby v obtížné životní situaci. Poskytujeme prostor pro další aktivity, jako jsou Montessori dílničky a relaxační večery. Společnost ČSOB si nás vybrala spolu s dalšími 9 vítězi do Akademie Modrého života, díky které jsme absolvovali 9 odborných workshopů a 3 dny týmového koučinku v oblasti rozvoje organizace a týmu. Aktivně jsme vystoupili jako hosté tematických diskusí na festivalu Jeden svět v hradeckém kině Bio Central. Uskutečnili jsme workshopy s aktivitami pro děti v oblasti environmentálního vzdělávání, výuky a osvěty. Náhradní rodinná péče PECKA začala komunikovat s širší veřejností také prostřednictvím svého nového profi lu na Facebooku. Účastníme se dětského dne Poklad na Stříbrném rybníku, kam přišlo přes 10 000 návštěvníků a kde nabízíme aktivity pro rodiny s dětmi. S našimi nízkoprahovými zařízeními KLUBÍK a KLÍDEK se vydáváme na zážitkový pobyt do Horního Bradla, a to s tématem Sociální síť. V rámci terénní formy práce našich nízkoprahových zařízení zahajujeme tzv. ranní terén před základními a středními školami. O adaptační programy je ze strany škol čím dál větší zájem. Uspořádali jsme jich celkem 10. Po celý rok jsme jednali s městem Hradec Králové o převedení budovy do majetku města formou daru – město Hradec Králové má lepší možnosti získat fi nanční prostředky na výstavbu nové budovy. Natočili jsme propagační video pro připravovanou kampaň #dávám_prostor. Video přibližuje naši práci širší veřejnosti a pomůže nám získávat nové příznivce a dárce. Předkládáme Ministerstvu spravedlnosti ČR žádost o akreditaci našeho Probačního programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN. V letošním roce prošlo programem 16 mladistvých delikventů. Na lampionovém průvodu jsme zaznamenali rekordní účast: téměř pět set návštěvníků. Na konci roku (respektive k 16. 1. 2017) jsme ukončili program Náhradní rodinné péče PECKA, a to z důvodu malého počtu klientů. Všechny rodiny si vybraly nové organizace, které s pěstounskými rodinami dlouhodobě pracují.

SOUČASNOST

Naše organizace realizuje dlouhodobé nízkoprahové, preventivní, prorodinné a prokariérní programy. Každoročně pořádáme jednorázové akce pro veřejnost a realizujeme další aktivity pro veřejnost. Pomáháme dětem, mladým lidem, rodinám a školám (tj. žákům, studentům, rodičům, učitelům).

Již 18 let jsme tu pro Vás!

No images