Členové PROSTOR PRO

ZAKLADATELÉ

Ing. Alena Kopicová
Ing. Pavel Lipovský
David Petr

SPRÁVNÍ RADA

předseda Ing. Pavel Lipovský
členka Ing. Alena Kopicová
členka Mgr. Helena Němečková Mošnová

DOZORČÍ RADA

předsedkyně: Ing. Michaela Špinová
člen Mgr. Michal Klapal
členka Bc. Gabriela Lepková, DiS. 

ŘEDITEL (statutární orgán)

David Petr

Hlavní dokument

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

Vyjádření

Vyjádření správní rady PROSTOR PRO k situaci ve společnosti LÁVKA (23. 7. 2015)

No images