Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLUBÍK

Kde nás najdete

PROSTOR PRO, o. p. s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové
klubik@prostorpro.cz

tel.: +420 495 262 202
mobil: 736 633 622

Bc. Gabriela Lepková, DiS.
vedoucí nízkoprahových a preventivních programů

logo_klubik

NZDM KLUBÍK je určen dětem ve věku 8 – 13 let.

Otevírací doba klubu

po: 13:00 – 14:00 (konzultační hodiny) 14:00 - 18:00

út:  13:00 – 18:00 (15:00 - 18:00 terénní forma, lokalita Malšovice)

st:  13:00 – 18:00 

čt:  zavřeno

pá: 13:00 – 14:00 (konzultační hodiny), 14:00 – 18:00 (od 16:00 fungují spojené kluby KLUBÍK a KLÍDEK)

Kapacita v klubu (aktuální počet přítomných osob v danou chvíli): 20 osob.

Pracovníci jsou v kontaktu s klienty také na sociální síti Facebook jako Klubík Profil.
Telefon: 495 262 202, 736 633 622.

Tuto registrovanou sociální službu poskytujeme dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a to v tomto rozsahu:

Základní činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Kontaktní práce
 • Podpora při přípravě do školy
 • Podpora vlastních aktivit
 • Volnočasové aktivity
 • Preventivní a volnočasové akce

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Práce se sociálním okolím uživatele

Sociálně terapeutická činnost

 • Rozhovor o sociální situaci uživatele
 • Práce se skupinou
 • Intervence v krizi
 • Situační intervence

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Poskytnutí informací
 • Doprovod do jiné instituce
 • Jednání s institucemi ve prospěch uživatele

Fakultativní činnosti

 • Akce s finanční účastí klientů (zážitkové pobyty, výlety)

Základní poradenství

 • Předávání informací, prostřednictvím kterých pomáháme řešit osobám, které o základní poradenství požádají, jejich nepříznivou sociální situaci.
No images