Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III

Stali jsme se jedním z vítězů veřejných zakázek (v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy 19. 11. 2014) v Královéhradeckém kraji.

V projektu "Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III" jsme získali finanční prostředky na registrovanou sociální službu NZDM KLÍDEK, kde jsme se zavázali k poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež terénní a ambulantní formou v Hradci Králové - Malšovice pro region Hradecko. Tento projekt   je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Naše zakázka je financovaná na období 1. 1. 2015 - 30. 9. 2015 ve výši 1 436 908 Kč.

Posláním NZDM KLÍDEK je nabízet dětem a mladým lidem ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor pro trávení volného času a doprovázet své klienty obdobím dětství a dospívání. V klubu i v ulicích města jim poskytujeme prostřednictvím sociálních služeb pomoc a podporu v obtížných životních situacích.

Tato aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III.

publicita-sluzby-socialni-prevence-III-barva

No images