Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK

Kde nás najdete

PROSTOR PRO, o. p. s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové
klidek@prostorpro.cz

tel.: +420 495 262 202
mobil: 736 633 622, 736 472 658

Bc. Gabriela Lepková, DiS.
vedoucí nízkoprahových a preventivních programů

logo_klidek

NZDM KLÍDEK je určen dětem a mladým lidem ve věku 13 – 22 let. Služby poskytujeme v klubu i v ulicích města Hradce Králové.

Otevírací doba klubu:

po: 14:00 – 18:00

út:  14:00  18:00

st:  14:00  18:00 

čt:  14:00 – 18:00

pá: 14:00  18:00  (od 16:00 fungují spojené kluby KLUBÍK a KLÍDEK)

Kapacita v klubu (aktuální počet přítomných osob v danou chvíli): 20 osob.

Provozní doba terénu

po: zavřeno

út:  14:00 – 18:00  OC Futurum, internát v ulici Heyrovského

st:  14:00  17:00 OC Aupark, nábřeží, Šimkovy sady, Ulrichovo náměstí, Lipky

čt:  14:00 – 18:00  internát v ulici Heyrovského, OC Atrium, hlavní vlakové nádraží, Terminál HD

pá:  9:00 - 13:00  centrum města, hlavní vlakové nádraží, Terminál HD, OC Atrium a OC Aupark

Kapacita v terénu (aktuální počet přítomných osob v danou chvíli): 15 osob.

Pracovníci klubu i terénu působí také na sociální síti Facebook pod Klídek Profil, a to každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin.

Telefon: 495 262 202, 736 633 622 (klub), 736 472 658 (terén). 

Tuto registrovanou sociální službu poskytujeme dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a to v tomto rozsahu:

Základní činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Kontaktní práce
 • Podpora při přípravě do školy
 • Podpora vlastních aktivit
 • Volnočasové aktivity
 • Preventivní a volnočasové akce

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Práce se sociálním okolím uživatele

Sociálně terapeutická činnost

 • Rozhovor o sociální situaci uživatele
 • Práce se skupinou
 • Intervence v krizi
 • Situační intervence

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Poskytnutí informací
 • Doprovod do jiné instituce
 • Jednání s institucemi ve prospěch uživatele

Fakultativní činnosti

 • Akce s finanční účastí klientů (zážitkové pobyty, výlety)

Základní poradenství

 • Předávání informací, prostřednictvím kterých pomáháme řešit osobám, které o základní poradenství požádají, jejich nepříznivou sociální situaci.
No images