Kampaň #dávám_prostor podpořilo 750 dárců

Hradec Králové, 30. listopadu 2017 - Kampaň #dávám_prostor, kterou obecně prospěšná společnost PROSTOR PRO pořádala od 1. září do 28. listopadu, úspěšně skončila. Malšovická nezisková organizace tímto projektem chtěla primárně informovat veřejnost o podstatě, důležitosti a potřebnosti nízkoprahových služeb, které PROSTOR PRO realizuje prostřednictvím svých klubů NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK. Ty poskytují pomoc dětem a mladým lidem ve věku 8 až 22 let. Kampaň postupně přešla z informační podoby na kontaktní a dárcovskou fázi, která se uskutečnila v týdnu od 21. do 28. listopadu v královéhradeckých kavárnách CrossCafe. Dobrovolníci v okolí kaváren roznášeli informační materiály a lidé mohli koupí placky nebo samolepky podpořit činnost zmíněných nízkoprahových zařízení. Během zmíněného týdne akce oslovila přibližně 750 dárců, kteří organizaci přispěli částkou 30 400 Kč.

"Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na kampani podíleli, jmenovitě především kavárnám CrossCafe, tiskárně Garamon, kreativní agentuře VISUO, společnosti Královéhradecká provozní a celé řadě dalších subjektů, jednotlivců a dobrovolníků. Velké díky patří také Ondřeji Malému, prof. Kamilu Kučovi a Janu Kopicovi, ambasadorům kampaně, kteří akci podpořili nejen vizuálně, ale i osobní účastí v úterý 28. listopadu," připomněl David Petr, ředitel PROSTOR PRO, o.p.s.

Kampaň #dávám_prostor listopadovou akcí nekončí. Organizace chystá v roce 2018 další aktivity. Podrobné aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách www.davamprostor.cz a www.prostorpro.cz.

 

 

Kontakty pro média:

Mgr. Markéta Rudyšová

Public Relations

PROSTOR PRO, o.p.s.

 tel: 774 350 979

mail: rudysova@prostorpro.cz

No images