Kampaň #dávám prostor jde do finále. V úterý 28. listopadu ji osobně podpoří známé osobnosti.

Hradec Králové, 21. listopadu 2017 – Královéhradecká nezisková organizace PROSTOR PRO rozjíždí poslední část své informační a fundraisingové kampaně #dávám prostor. Ta se uskuteční od 21. do 28. listopadu v  kavárnách CrossCafe v Hradci Králové. Hlavním cílem této kampaně je zvýšit u veřejnosti povědomí o podstatě, důležitosti a potřebnosti sociální práce s dětmi a dospívajícími, kteří se – drtivě ne vlastní vinou – ocitli v obtížné životní situaci. Kampaň #dávám_prostor vyvrcholí 28. listopadu na Giving Tuesday, největší světový svátek dárcovství. V tento den přijdou kampaň osobně podpořit její ambasadoři, kterými jsou Ondřej Malý, herec Klicperova divadla a držitel Českého lva, rektor Univerzity Hradec Králové, prof. Kamil Kuča, bývalý klient NZDM KLUBÍK a KLÍDEK, Jan Kopic, v současnosti sociální pracovník NZDM Likusák v organizaci RATOLEST BRNO, z.s., a David Petr, ředitel PROSTOR PRO, o.p.s. Lidé si s nimi budou moci přijít vypít kávu a popovídat si o tom, jak se dává prostor v Hradci Králové.

"Chceme, aby se o rizicích a nástrahách dětství a dospívání nemlčelo. Ročně naši odbornou pomoc vyhledají stovky dětí. To jsme si řekli společně s několika hradeckými osobnostmi, oslovili kavárnu CrossCafe a pustili se do práce. Takhle se zrodil koncept kampaně #dávám_prostor,“ vysvětlil Marek Nagy, fundraiser PROSTOR PRO, o.p.s.

V září odstartovala první část kampaně s cílem rozšířit povědomí o fungování malšovických nízkoprahových klubů KLÍDEK a KLUBÍK. Postupně byli představeni ambasadoři, kteří se rozhodli organizaci a kampaň podpořit. „Formou plakátů, videí, brožury a rozhovorů v médiích přibližujeme vybrané problémy dětství a dospívání v rizikovém a disfunkčním prostředí a upozorňujeme na negativní jevy s tím spojené. Poslední fáze kampaně bude věnována – ve spolupráci s partnerem kampaně, sítí kaváren CrossCafe – aktivnímu získávání finančních prostředkům na podporu PROSTOR PRO při práci s ohroženými dětmi a dospívajícími v jejich nízkoprahových klubech KLUBÍK a KLÍDEK, upřesnil Nagy.

„Cílem kampaně je nyní vyzvat veřejnost k podpoře naší práce v nízkoprahových klubech KLUBÍK
a KLÍDEK – říct hradečákům, že teď i oni mohou dát prostor pro změnu k lepšímu,“
doplnil David Petr, ředitel PROSTOR PRO, o.p.s.

Na podporu kampaně si lidé budou moci od 21. do 28. listopadu ve všech kavárnách CrossCafe v Hradci Králové zakoupit propagační samolepky nebo placky #dávám_prostor. Jejich prostřednictvím tak mohou šířit myšlenky pomoci dětem a mladým lidem a výtěžkem z prodeje zároveň podpoří nízkoprahové a preventivní programy PROSTOR PRO, o.p.s.

Akce se koná pod záštitou primátora města. Hlavním partnerem akce jsou kavárny CrossCafe. Kampaň podpořili také tiskárna Garamon, kreativní agentura VISUO a společnost Královéhradecká provozní. Jmenovaní pomohli neziskové organizaci PROSTOR PRO při tvorbě vizuální části kampaně a s tiskem informačních tiskovin a propagačních předmětů. Velké poděkování za distribuci patří i Informačnímu centru Hradec Králové, Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové, Bio Central, Městské knihovně Hradec Králové. Do kampaně #dávám_prostor se zapojili dobrovolníci z řad studentů Gymnázia J. K. Tyla.

Více informací o kampani naleznete na webových stránkách www.davamprostor.cz nebo na facebooku PROSTOR PRO pod hashtagem #dávám_prostor.

Kontakty pro média:

Mgr. Markéta Rudyšová

Public Relations

PROSTOR PRO, o.p.s.

 tel: 774 350 979

mail: rudysova@prostorpro.cz

No images