TISKOVÁ ZPRÁVA: KLÍDEK nezahálí ani o prázdninách

Od pondělí 20. července rozjíždí královéhradecká obecně prospěšná společnost PROSTOR PRO v rámci programu NZDM KLÍDEK „noční“ formu terénní práce, která bude zacílena na mladé lidi v ulicích ve věku 13 až 22 let. Sociální pracovnice využijí prázdnin pro vyzkoušení tohoto způsobu komunikace s potenciálními klienty, kterou dosud aplikovaly například některé drogové terénní služby.
 
„Doposud jsme procházeli ulice města a komunikovali s klienty přes den, tak jak je v podobných zařízeních obvyklé. Letní terén je ale specifický i s ohledem na teplé počasí a rekreační možnosti. Množství klientů v ulicích je tak přes den velmi nízký. Rozhodli jsme se proto naši službu poskytovat během léta i ve večerních hodinách, kdy jsou ulice města plné mladých lidí,“ uvedla Gabriela Lepková, vedoucí nízkoprahových a preventivních programů PROSTOR PRO, o.p.s.
 
Večerní terénní práce ale není jedinou novinkou tohoto léta. Po pěti letech se organizace pustila do plánovaných úprav prostor Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KLÍDEK. Novou podobu dostanou především zdi klubu. „Nejsme komerční subjekt, proto se snažíme s ohledem na naše finanční možnosti veškeré úpravy provádět vlastními silami a se zapojením klientů klubu,“ doplnila Lepková.
 
NZDM KLÍDEK je v období 1. 1. 2015 - 30. 9. 2015 součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III. Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 
Kontakty pro média:
 
Gabriela Lepková
vedoucí nízkoprahových a preventivních programů
PROSTOR PRO, o.p.s.
tel: 734 574 710
mail: lepkova@prostorpro.cz
 
Mgr. Markéta Baldrychová
public relations
PROSTOR PRO, o.p.s.
tel: 774 350 979
mail: badrychova@prostorpro.cz
 
 
No images