Novinky PROSTOR PRO - jenom dobré zprávy (červen/červenec 2010)

Individuální plán klienta NZDM Klídek – Klub pro mládež je důležitý
Klienti vystoupili s breaktancem na festivalu v Čes. Skalici, který přiblížil práci nízkoprahových služeb. Těší nás práce s klienty v rámci jejich individuálních plánů: někteří chtějí zhubnout, tak běhají, chodí na naše hřiště PLÁCEK, zajímají se o zdravý životní styl, další klient letos nepropadl ve škole, kde na sobě zapracoval a další přemýšlí o lidech kolem něj, a jak se k nim lépe chovat.

Rodiče klientů se zajímají o NZDM Klídek – Dětský klub
Poslední dobou k nám nacházejí cestu i maminky dětí, které chodí do Dětského klubu. Je příjemné vidět zájem a péči rodičů o čas jejich dětí.

Terénní program STREET řeší s mladými důležité věci
Slunečné počasí a mnoho mladých lidí venku nám umožnilo navázat kontakty s novými klienty. Terénní pracovníci mají nové pomůcky, které využívají při volnočasových hrách a především při navazování dalších kontaktů. Klienti se na nás obracejí s konkrétními tématy, které potřebují ve svém životě řešit.

Preventivní programy SPIRÁLA má důležité partnery
Byli jsme vybráni jako realizátoři projektu Sekundární prevence v rizikových třídních kolektivech, který je součástí Městského programu prevence kriminality 2010. Těší nás zájem institucí na tomto projektu spolupracovat. Všechny tyto instituce pracují v zájmu a ve prospěch dětí.

Probační a resocializační programy - Právo pro každý den
První běh Práva pro každý den byl slavnostně ukončen. Účastníkům jsme slavnostně předali diplomy. První běh úspěšně absolvovalo všech 7 klientů.

Do Mateřského klubu POHODA si nacházejí cestu i otcové
V poslední době se v POHODĚ objevují i muži – tatínci, a to nejen jako doprovod manželek, ale jako aktivní účastníci programu.

Veřejné akce ve znamení novinek
GRAFFITI STREET JAM 4 přinesl vedle graffiti na velkých plochách sprejování přes šablony, které je jednodušší. Spreje si tak vyzkoušelo více lidí. Program zpestřili Dj Drmlisch, rappeři Ghost DogzZ a taneční skupina Energy 49. HUDEBNÍ VEČERY, které jsme pořádali v rámci Divadla evropských regionů, přilákaly stovky návštěvníků a nabídly synteticko-elektronické styly 80. let.

novinky_cerven_cervenec_2010

V Hradci Králové, červenec 2010

No images