Novinky PROSTOR PRO - jenom dobré zprávy (duben/květen 2010)

V NZDM Klídek – Klub pro mládež se víkend vydařil
Vydařil se nám zážitkový víkend v Polomi na obtížné téma Moje realita. Společný zážitek přispěl ke zlepšení atmosféry mezi klienty. S některými jsme úspěšně uzavřeli dlouhodobější spolupráci, týkající se jejich potíží se zákonem.

NZDM Klídek – Dětský klub není o výkonu
Děti kladně hodnotily zážitkový víkend v H. Maršově na téma Jak se vidím a jak mne vidí ostatní. Některé děti si přes aktivity v klubu hledají vlastní cestu k činnostem. Mohou tak projevit svůj zájem a vlohy bez vnějšího tlaku na výkon.

Terénní program STREET operuje i v OC Futurum
Aktivně spolupracujeme s klienty, zvyšuje se počet navázaných klientů. Podařilo se nám „proniknout“ do obtížné lokality na kontakty – OC Futurum.

Preventivní programy SPIRÁLA jdou do sekundární prevence
Navázali jsme aktivní spolupráci se školami, kde realizujeme programy primární prevence a dostáváme pozitivní zpětnou vazbu. Byli jsme vybráni jako realizátoři projektu Sekundární prevence v rizikových třídních kolektivech, který je součástí Městského programu prevence kriminality 2010.

Probační a resocializační programy - Právo pro každý den má sedm klientů
První běh programu je ve své polovině a jeho realizace probíhá díky realizačnímu, lektorskému týmu a spolupracujícím institucím bez problémů. Jarního běhu se aktivně účastní 7 mladých klientů.

Mateřský klub POHODA má další nové maminky
Během dubna přišlo do POHODY na základě Burzy oblečení mnoho nových maminek. POHODA v roce 2009 evidovala na 213 dětí a 201 dospělých klientů.

V dubnu a květnu jsme veřejnosti nabídli tři veřejné akce
Vítání jara na Plácku se účastnily tři týmy, kde pracovníci získali 1. místo. Benefiční večer s Yellow Sisters byl první beneficí našeho sdružení. Ženská vokální kapela potěšila přes 100 návštěvníků a s aukcí předmětů přinesla 31 340 Kč pro Klídek – Dětský klub. Stejnou částku věnuje Nadace Divoké husy na vybavení našeho Poradenského a vzdělávacího centra Salix. Malování na chodníku na hřišti Plácek potěšilo především nejmenší děti.

duben_kveten_2010

V Hradci Králové, květen 2010

No images