Mgr. Jiří Maléř

Odborný lektor programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

foto_jiri_maler

Kontakt:

email: probace@prostorpro.cz
tel.: 495 262 202
mobil: 734 141 912

O mně

Vzdělání:

 • Vysokoškolské - magisterské studium (Univerzita Palackého, Olomouc – obor speciální pedagogika – etopedie);

Další vzdělání

 • Komunitní výcvik skupinové psychoterapie a skupinových forem, korektivní práce s mládeží (Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie, Bratislava);
 • Metody a techniky práce s rodinami (Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství, Olomouc);
 • Výcvik v systemické terapii (Institut pro systemickou zkušenost, Praha);
 • Výcvikový kurs – Šikana (Pedagogické centrum, Plzeň);
 • Krizová intervence (Remedium, Praha);
 • Výcvikový program pro lektory "Právo pro každý den" (Partners Czech, o.p.s.);
 • Mediace (Partners Czech, Praha);

Dosavadní zkušenosti

 • Lektor vzdělávacího projektu „Minimalizace šikany“ (AISIS, Kladno);
 • Lektor programů "Strategie vyšetřování šikany I., II.";
 • Lektor programu "Výklad aktualizovaného Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, tvorba Programu protišikanování";
 • Etoped (Dětský diagnostický ústav v Hradci Králové);

Publikační činnost

Spoluautor knihy Minimalizace šikany - praktické rady pro rodiče (nakladatelství Portál);

Proč pracuji v PROSTOR PRO

Hluboce si vážím toho, že PROSTOR PRO působí v Hradci Králové a poskytuje zde kvalitní a nepostradatelné sociální služby.

No images