Mgr. Helena Němečková Mošnová

Odborná lektorka programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

foto_helena_nemeckova

Kontakt:

email: probace@prostorpro.cz

O mně

Vzdělání

 • Vysokoškolské - bakalářské studium (Universita Hradec Králové, PdF - Charitativní a sociální práce);
 • Vysokoškolské - magisterské studium (Universita Karlova Praha, FHS - Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích);

 Další vzdělání (vybrané kurzy)

 • Integrovaný výcvik v základech krizové intervence a terapeutické pomoci;
 • Telefonická krizová intervence;
 • Systematický kurz arteterapie;
 • Arteterapeutický kurz „Cesta životem“;
 • Kurz krizové intervence;
 • Pokračovací kurz krizové intervence;
 • Kurz zážitkové pedagogiky „Proměny“;
 • Kurz první pomoci;
 • Kurz řízení projektového cyklu (v rámci projektu EPC);
 • Kurz presentačních dovedností (v rámci projektu EPC);
 • Výcvikový program pro lektory "Právo pro každý den" (Partners Czech, o.p.s.);
 • Dvouletý systematický kurz v arteterapii
 • Kurz hodnotitelů kvality České asociace streetwork; 
 • Sebezkušenostní výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (C. Rogers);
 • Mediace;
 • Systemické koučování a supervize;

Pracovní zkušenosti

 • Osobní asistentka (Sdružení zdravotně postižených ČR);
 • Vychovatelka (Fakultní nemocnice UK - Dětská onkologie) - 0,5 úvazku;
 • Pedagog (Prointepo – Integrační školní centrum) - 0,5 úvazku;
 • Sociální pedagog, kontaktní pracovník (NZDM Milíčův dům – středisko Diakonie ČCE);
 • Sociální pracovnice (PROSTOR PRO, o.s.);
 • Vedoucí sociálních programů (PROSTOR PRO, o.s.)
 • Manažerka pracovní skupiny v Komunitním plánování MM HK (Magistrát města Hradec Králové);
 • Euromanažerka pro sociální oblast, zejména děti a mládež (Centrum evropského projektování KÚ KHK);
 • Hodnotitelka kvality sociálních služeb (Česká asociace streetwork);
 • Lektorka programů Právo pro každý den;

Zahraniční stáže

 • Communita Pappa Giovanni XXI. - Stáž v Itálii (Verona) v rozsahu 6 měsíců  – práce s dětmi a mladými lidmi ohroženými sociálně negativními jevy, tvorba a realizace projektů;
 • Lucembursko -  Desetidenní stáž - systém sociálních služeb v oblasti práce s dětmi a mladými lidmi ohroženými sociálně negativními jevy;

Proč pracuji v PROSTOR PRO

Momentálně je mojí hlavní prací rodina, jelikož jsem na mateřské dovolené. V PROSTOR PRO, o.s. jsem ale pracovala řadu let a ráda se sem vracím. Asi zejména proto, že tahle organizace je trochu i moje dítě a taky mě to tu vždycky bavilo - hlavně fajn lidi, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. Nyní práci zde beru hlavně jako malé příjemné osvěžení v mém "příjemném mateřském stereotypu" ;-))))

No images