Bc. Milan Žalud

Odborný lektor programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

foto_milan_zalud

Kontakt:

email: probace@prostorpro.cz

O mně

Vzdělání

 • Vysokoškolské - bakalářské studium (UHK – obor: sociální patologie a prevence);

 Další vzdělávání

 • Zvláštní odborná způsobilost (zák.č. 312/2002 Sb.) při řízení o dávkách a službách sociální péče;
 • Správní řád v sociální oblasti (akreditovaný vzdělávací program - AK I./PV -1003/2005);
 • Ochrana osobních údajů, individuální práce s klientem, krizová komunikace, zvládání stresu, asertivita;
 • Profesní komunikace, účinná komunikace, krizová komunikace a prevence stresu (akreditované odborné školení - AK I./PV -335/2004);
 • Psychologický charakter pachatelů trestné činnosti, dětská kriminalita, kriminalita dospělých;
 • Vzdělávací program "Jak zvládnout klienta v duševní krizi" (akreditovaný vzdělávací program - AK I./PV-8/2002);
 • Práce v sociálně vyloučených komunitách, práce s nezaměstnaným člověkem;
 • Postpenitenciární práce, sociální práce;
 • Výcvikový program pro lektory "Právo pro každý den" (Partners Czech, o.p.s.);
 • Protidrogový koordinátor – specifické odborné vzdělávání  (program celoživotního vzdělávání č. 285/2006 podle § 60 zák. č. 111/1998 Sb.);
 • Kompetence metodiků a sociálních kurátorů pověřených koordinační činností v oblasti služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (akreditovaný vzdělávací program – 2007/139-SP);

Dosavadní zkušenosti v oblasti sociálních služeb

 • Sociální kurátor (Magistrát města Hradec Králové) – práce s rodinami a jednotlivci v souvislosti se spácháním trestné a přestupkové činnosti, řešení trestů, intervence do těchto rodin případně kontaktu s poškozenými atd.;
 • Kurátor pro mládež (Magistrát města Hradec Králové, oddělení sociálně právní ochrany dětí)  - problematika nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného, problematika mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo se dopustili přestupku, dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování závažného charakteru;

Proč pracuji v PROSTOR PRO

Baví mě práce s lidmi, která je velmi různorodá. V práci s mladými lidmi jsou pokroky viditelné téměř okamžitě, mohu tak vidět, jak je práce účinná a prospěšná.

No images