Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Vedoucí nízkoprahových a preventivních programů
Odborná lektorka Preventivních programů SPIRÁLA

foto_gabina_lepkova

Kontakt:

email: lepkova@prostorpro.cz
tel.: 495 262 202
mobil: 734 574 710

O mně

Vzdělání:

 • UHK PdF Sociální patologie a prevence
 • VOŠ Sociální práce Pardubice
 • Akademie Jana Ámose Komenského - angličtina

Další vzdělávání:

 • Praktická personalistika pro vedoucí malých týmů (Agentura Stars)
 • Aktuální otázky právní úpravy plánování a financování sociálních služeb (Královéhradecký kraj)
 • Krajská konference „Problematika šikany a kyberšikany ve školství“ (Královéhradecký kraj)
 • Konference primární prevence rizikového chování (Adiktologie)
 • Sebereflexe jako prevence syndromu vyhoření (Mgr. Miroslav Snášel)
 • Práce se skupinou (PaeDr. Václav Schmidt)
 • Základy sociálního poradenství I. (Podané ruce, o. p. s)
 • Standardy kvality sociálních služeb v praxi II (Proutek o. s.)
 • Konference Terénní a nízkoprahové programy 2011 - Streetwork doma a ve světě (ČAS)
 • Konference Individuální plánování v nízkoprahových službách (ČAS)
 • Umění rozhovoru (ČAS)
 • Základy nízkoprahových služeb (ČAS)
 • První pomoc (záchranná služba Hradec Králové)
 • Vzdělávání lektorů primární prevence (o. s. Prev-Centrum)
 • Kurz zvládání agrese (Semiramis o. s.)
 • Kurz první pomoci (2008, 2009, 2010 – Semiramis o. s.)
 • Diagnostika vztahů ve třídě (Semiramis o. s.)
 • Komunikace s pedagogy (Semiramis o. s.)
 • Výcvikový kurz pro lektory Programu dlouhodobé primární prevence (Semiramis o. s.)
 • Projekt „Pomoc ohrožené rodině“ – dobrovolná praxe (Magistrát města Pardubice)
 • XII. Mezinárodní konference primární prevence rizikového chování 2015 (Klinika adiktologie)
 • Praktická škola managementu v sociálních službách (Proutek o. s.)
 • Strategie vyšetřování šikany (Mgr. Jiří Maléř)
 • Konference Terénní a nízkoprahové programy 2015 (ČAS)

Proč pracuji v PROSTOR PRO?

Protože považuji naši práci za smysluplnou. Protože mám kolem sebe skvělý tým spolupracovníků, kteří se dokážou vzájemně podpořit a kteří mají neustále chuť dělat svoji práci zodpovědně, profesionálně a přesto s lidskou tváří. Protože při práci nemyslíme jen na svůj prospěch, ale i na prospěch dalších. Protože nestojíme na místě, ale posouváme se stále dál, a to především v práci s klienty. Protože je každý den v práci jiný. Protože se tu stále učím nové věci a zvyšuji tím svůj profesní i osobnostní růst. A na závěr protože je fajn být člověkem, který má svoji práci rád.

Ještě něco o mně:

Narodila jsem se ve znamení kozoroha, jsem optimistka, ráda zkouším nové věci, jsem otevřená výzvám, které mi vstupují do života. Volný čas trávím ráda s kamarády, dobrým filmem, knížkou nebo vyjdu někam do přírody. Odpočívám i sportem, nejraději plaváním, na kole nebo na lyžích. Mám ráda zvířata, miluju kočky, zejména ty, co mám doma. Věřím, že vše, co se kolem nás děje, má nějaký smysl.

No images