Bc. Alena Chmelíková

Odborná lektorka Preventivních programů SPIRÁLA

Alena Říhová - Prostor Pro

Kontakt:

email: spirala@prostorpro.cz

O mně

Vzdělání:

 • Biskupské gymnázium B. Balbína v Hradci Králové
 • Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Pastorační a sociální práce
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor Sociální pedagogika (2009 – dosud)

Další vzdělávání:

 • Program Etická výchova I - Mgr. Miluše Menšíková, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
 • Seminář z cyklu Respektovat a být respektován (téma: „Sdělování oprávněných požadavků“, „Emoce a empatická reakce“) – PhDr. Jana Nováčková, CSc., Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání,
 • Program „Devět životních stylů mládeže“ – PhDr. Jan Svoboda, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
 • Program „Sebeúcta - řekni to přímo“ - dle učení Virginie Satirové, Září 2010, Člověk člověku, o. s. (sdružení pro sociální práci a prevenci SPJ) v rozsahu 12hod. zážitku, 3hod. edukace, akreditovaný kurz MŠMT ČR)
 • Zdravotní Seminář ("ZdrSem") - výuka 1. pomoci zážitkem, Prázdninová škola Lipnice, o.s.
 • Licence „Učitel zážitkové pedagogiky“, FTK UP Olomouc (80 hod.)
 • Kurz „Osobní asistence“, Prointepo, HK (150 hod. akreditovaného kurzu MŠMT ČR, teoretické, teoreticko-praktické a praktické výuky)
 • Vzdělávací akce v oblasti primární prevence SPJ, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8
 • Výcvik v detekci psychodynamických skupinových procesů ve třídě, Život bez závislostí, o. s. - PhDr. Helena Vrbková, (125 hod., MŠMT akreditace)

 •  

  Funkční a nefunkční komunikační vzorce ve škole a v rodině, lektor: MUDr. Lubomír Hadaš (5 hod., MŠMT akreditace)

Praxe:

 • Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8 - 2 roky praxe jako lektorka primární prevence rizikového chování (samostatná příprava a realizace programů na II. stupni ZŠ)
 • Pedagogické centrum, Katechetické a pedagogické centrum při Královéhradeckém biskupství
 • Projekt: Orientační dny pro školy (6let praxe jako instruktorka zážitkových programů pro 2. st. ZŠ a pro všechny typy SŠ); Poselství křesťanských svátků (5let praxe jako lektorka osvětových programů na ZŠ)

Proč pracuji v Preventivních programech SPIRÁLA?

Práce s dětmi a mládeží mne odjakživa připadala smysluplná a proto jsem se po škole zaměřila na tuto cílovou skupinu. Primární prevence je pro mladé lidi významným procesem a jsem ráda, že taková nabídka pro školy v Královéhradeckém kraji existuje, a že jsem její součástí. Díky programům mohu předávat mladým lidem své znalosti, zkušenosti a doprovázet je na cestě hledání a nacházení toho správného směru a napomáhat tak velkému úsilí a nasazení jejich pedagogů. Navíc se domnívám, že tato práce je oboustranným dáváním a přijímáním, a že se od dětí máme co dozvědět a učit i my sami, takže v konečném důsledku mi jde o prostor pro růst obou „zúčastněných stran… J“

Ještě něco o mně:

Jsem věčně rozlítaný sangvinik s melancholickými přepadovkami a náušnicový maniak k tomu. Mám objevitelské touhy. Miluju kombinaci black&white. Ale nevěřím, že svět je černobílý. Ráda spím, sním i jím. A když vidím, že něco může doutnat – snažím se podnítit ten zárodek ohně, aby mohl vzplanout a já s ním… (Pozn.: nic společného s pyromanií!)

No images