POSLÁNÍ PROSTOR PRO


VYTVÁŘÍME A NABÍZÍME PROSTOR PRO SOCIÁLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ PŘEDEVŠÍM NA DĚTI A MLÁDEŽ .

HISTORIE

CÍLE

 

DĚKUJEME VŠEM , KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ NAPL -
ŇOVAT POSLÁNÍ , CÍLE A VIZI NAŠÍ ORGANIZACE .

Od roku 2000 pomáháme dětem a mladým lidem. V Hradci Králové realizujeme nízkoprahové, preventivní, prorodinné a prokariérní programy. Pořádáme zajímavé akce a aktivity pro veřejnost.

Jsme obecně prospěšnou společností, což je jedna z (právních) forem nestátní neziskové organizace.

Poskytujeme dětem a mladým lidem odbornou pomoc v obtížných životních situacích. Rodinám z Hradce Králové nabízíme volnočasové aktivity, zajímavé vzdělávání nebo menší veřejné akce. Spolupracujeme se školami v Královéhradeckém kraji v oblasti preventivních programů a pomáháme tak jejich žákům a učitelům. Vysokoškolským studentům nabízíme absolvovat odbornou praxi. Vítáme pomoc dobrovolníků napříč všemi generacemi. Pro veřejnost pořádáme větší i menší veřejné akce a nabízíme i další aktivity.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají naplňovat poslání, cíle a vizi naší organizace.

 

Nízkoprahové programy (registrované sociální služby)

                 logo_klidek                  logo_klubik

 

Preventivní programy

                  logo_spirala                    logotyp pravo pro kazdy den

 

Prorodinné programy

logo_rc_pohoda                               

 

Prokariérní programy

logotyp praxe staze

 

Akce pro veřejnost

loga verejnych akci 2017

Aktivity pro veřejnost

logotyp sportovni hriste placek

loga verejnych aktivit 2017

NZDM KLÍDEK je určen dětem a mladým lidem ve věku 13 – 22 let. Služby poskytujeme v klubu i v ulicích města Hradce Králové.

Otevírací doba klubu:

po: 14:00 – 18:00

út:  14:00  18:00

st:  14:00  18:00 

čt:  14:00 – 18:00

pá: 14:00  18:00  (od 16:00 fungují spojené kluby KLUBÍK a KLÍDEK)

Kapacita v klubu (aktuální počet přítomných osob v danou chvíli): 20 osob.

Provozní doba terénu

po: zavřeno

út:  14:00 – 18:00  OC Futurum, internát v ulici Heyrovského

st:  14:00  17:00 OC Aupark, nábřeží, Šimkovy sady, Ulrichovo náměstí, Lipky

čt:  14:00 – 18:00  internát v ulici Heyrovského, OC Atrium, hlavní vlakové nádraží, Terminál HD

pá:  9:00 - 13:00  centrum města, hlavní vlakové nádraží, Terminál HD, OC Atrium a OC Aupark

Kapacita v terénu (aktuální počet přítomných osob v danou chvíli): 15 osob.

Pracovníci klubu i terénu působí také na sociální síti Facebook pod Klídek Profil, a to každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin.

Telefon: 495 262 202, 736 633 622 (klub), 736 472 658 (terén). 

Tuto registrovanou sociální službu poskytujeme dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a to v tomto rozsahu:

Základní činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Kontaktní práce
 • Podpora při přípravě do školy
 • Podpora vlastních aktivit
 • Volnočasové aktivity
 • Preventivní a volnočasové akce

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Práce se sociálním okolím uživatele

Sociálně terapeutická činnost

 • Rozhovor o sociální situaci uživatele
 • Práce se skupinou
 • Intervence v krizi
 • Situační intervence

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Poskytnutí informací
 • Doprovod do jiné instituce
 • Jednání s institucemi ve prospěch uživatele

Fakultativní činnosti

 • Akce s finanční účastí klientů (zážitkové pobyty, výlety)

Základní poradenství

 • Předávání informací, prostřednictvím kterých pomáháme řešit osobám, které o základní poradenství požádají, jejich nepříznivou sociální situaci.

Poslání

Posláním Preventivních programů SPIRÁLA je dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování žáků a studentů škol i školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Realizujeme preventivní programy a nabízíme radu, pomoc a konzultace pedagogům, žákům a studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování.

Cíle

Hlavním cílem Preventivních programů SPIRÁLA je předcházet rizikovému chování žáků a studentů, oddálit počátek experimentování, snižovat negativní projevy a eliminovat další rozvoj rizikového chování.

Dílčí cíle

 • působit v oblasti formování prosociálních postojů, rozvíjet pozitivní sociální chování, schopnost respektu, empatie,
 • napomoci žákům a studentům k otevřené komunikaci, toleranci a umění nahlédnout problém z perspektivy druhého,
 • podněcovat žáky a studenty ke změně zaběhnutých vzorců negativního jednání v třídním kolektivu a posilovat pozitivní vztahy,
 • vést žáky a studenty k samostatnému rozhodování a vlastní zodpovědnosti,
 • informovat o rizikovém chování a vést žáky k uvědomění si důsledků a možných rizik,
 • poskytnout podporu a pomoc školním metodikům prevence i ostatním pedagogům v oblasti řešení rizikového chování žáků a studentů,
 • nabídnout možnost poradenství žákům, studentům a rodičům (rodinným příslušníků) v problematice rizikového chování.

Principy

 • Přístupnost – časová a prostorová dostupnost programu, může ji využít kdokoliv z cílové skupiny
 • Respekt  - respektování jedinečnosti každého s ohledem na druhé
 • Otevřenost - otevírání prostoru k dialogu a diskuzi
 • Dlouhodobost - dlouhodobá spolupráce se školami, preference dlouhodobých programů primární prevence
 • Komplexnost – využití bio-psychosociálního modelu, volba metod respektujících tento model
 • Interaktivita – využití interaktivních forem práce
 • Zážitkovost – vytváření příležitosti ke skupinovému prožitku, zažití sebe samých v různých neobvyklých, náročných situacích zaměřených dle tématu, vedoucích k pedagogickému cílu
 • Pozitivní orientace - podporování žádoucího chování, zaměření na změnu negativních projevů chování
 • Tolerance - podporování „dobrých lidských vztahů“ a „ochrana“ před všemi formami diskriminace a předsudky

Pracujeme tzv. zakázkovým modelem – třída (školní metodik prevence, třídní učitel) se dohodnou s realizátorem na konkrétní zakázce pro danou třídu.

AKCE PRO VEŘEJNOST

Pořádáme menší a větší akce pro veřejnost. Akce se zaměřením na rodiny připravuje Rodinné centrum POHODA.

Příjďte na naše nejbližší akce:

AKTIVITY PRO VEŘEJNOST

Vedle malých a velkých akcí, určených veřejnosti realizujeme i další aktivity pro veřejnost.

NZDM KLUBÍK je určen dětem ve věku 8 – 13 let.

Otevírací doba klubu

po: 13:00 – 14:00 (konzultační hodiny) 14:00 - 18:00

út:  13:00 – 18:00 (15:00 - 18:00 terénní forma, lokalita Malšovice)

st:  13:00 – 18:00 

čt:  zavřeno

pá: 13:00 – 14:00 (konzultační hodiny), 14:00 – 18:00 (od 16:00 fungují spojené kluby KLUBÍK a KLÍDEK)

Kapacita v klubu (aktuální počet přítomných osob v danou chvíli): 20 osob.

Pracovníci jsou v kontaktu s klienty také na sociální síti Facebook jako Klubík Profil.
Telefon: 495 262 202, 736 633 622.

Tuto registrovanou sociální službu poskytujeme dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a to v tomto rozsahu:

Základní činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Kontaktní práce
 • Podpora při přípravě do školy
 • Podpora vlastních aktivit
 • Volnočasové aktivity
 • Preventivní a volnočasové akce

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Práce se sociálním okolím uživatele

Sociálně terapeutická činnost

 • Rozhovor o sociální situaci uživatele
 • Práce se skupinou
 • Intervence v krizi
 • Situační intervence

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Poskytnutí informací
 • Doprovod do jiné instituce
 • Jednání s institucemi ve prospěch uživatele

Fakultativní činnosti

 • Akce s finanční účastí klientů (zážitkové pobyty, výlety)

Základní poradenství

 • Předávání informací, prostřednictvím kterých pomáháme řešit osobám, které o základní poradenství požádají, jejich nepříznivou sociální situaci.

Rodinné centrum POHODA je určeno pro rodiče a další rodinné příslušníky s dětmi. V POHODĚ nabízíme prostor k tomu, aby rodiny mohly společný čas trávit aktivně a pestře. V místnosti, kde se scházíme, můžete též využít služeb Místa přátelského rodině. Přijďte mezi nás!

Rodinné centrum POHODA je pro Vás otevřeno každý všední den od 8:00 - 17:00 hod.

Pravidelný program Rodinného centra POHODA naleznete zde. Plánované akce zde.

 Systém permanentek a jednorázových vstupů.

OMLUVY Z LEKCE NA pohoda@prostorpro.cz DO 12 HOD. PŘEDCHOZÍHO DNE.

Chcete-li být informování o akcích Rodinného centra POHODA, napište nám na adresu pohoda@prostorpro.cz

Najdete nás také na Facebooku logo_facebook2 a Instagramu instagram
Na setkání s Vámi se těší Adéla Břešťovská, koordinátorka RC POHODA.

Provozní doba

Po – Čt: 10,00 – 19,00 hod
Pá: 10,00 – 18,00 hod
Sobota, neděle: otevřeno po celý víkend

VSTUP NA HŘIŠTĚ JE BEZPLATNÝ

Možnost zapůjčení sportovního vybavení

Nabízíme Vám možnost zapůjčit si další sportovní vybavení, tj. vybavení, které není trvale umístěno na ploše hřiště – např. sítě, míče, pálky, aj.

Rezervace hřiště

Za účelem víkendového nebo podvečerního zapůjčení hřiště (18. hod./19. hod.) je třeba si hřiště předem rezervovat a složit u pověřeného pracovníka PROSTOR PRO vratnou zálohu ve výši 500 Kč. Záloha bude v plné výši navrácena složiteli po opětovném předání hřiště včetně příslušenství.

Podrobnější informace, zapůjčení vybavení a rezervace hřiš získáte přímo v naší budově u kolegyň: 

Mgr. Lenka Veselá, vesela@prostorpro.cz, mobil 736 633 622, kancelář nízkoprahových a preventivních programů
Adéla Břeštovská
, brestovska@prostorpro.cz, mobil: 731 650 954, kancelář vedení

V případě nepřítomnosti uvedeného pracovníka na pracovišti se neváhejte obrátit na kteréhokoli jiného pracovníka PROSTOR PRO.

Rezervaci a převzetí odpovědnosti za hřiště může učinit pouze osoba starší 15 let s platným průkazem totožnosti. Vstup na hřiště a jeho užívání jen na vlastní nebezpečí.

Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN je probační program zaměřený na práci s mladými lidmi, kteří se dostali do střetu se zákonem nebo se dopustili jiné protiprávní činnosti.

V průběhu jednoho roku realizujeme dva tříměsíční běhy tohoto programu. 

 

Základní info

Studentům a studentkám nabízíme možnost odborné praxe v našich programech: NZDM KLUBÍK, NZDM KLÍDEK a Rodinném centru POHODA. Při přijímání na odbornou praxi mají přednost studenti a studentky Univerzity Hradec Králové – Ústavu sociální práce a neučitelských oborů Pedagogické fakulty UHK. Pro studenty a studentky z jiných škol je praxe v našem zařízení zpoplatněna (platí student nebo jeho škola). Přijímáme pouze studenty z vyšších odborných škol a vysokých škol (univerzit). Pro praxi v Rodinném centru POHODA přijímáme studenty i ze středních škol.

Jsme akreditovaným pracovištěm, v programech NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK, pro výkon praxí studentů oboru sociání práce Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové

Další důležité informace najdete zde.

Zájemci o stáž mají možnost navštívit jeden konkrétní program, více programů najednou, případně ji absolvovat u jednoho konkrétního pracovníka (např. fundraiser) či ji libovolně nakombinovat. V případě zájmu o stáž v naší neziskové organizaci kontaktujte prosím koordinátorku pro odborné praxe a stáže Mgr. Petru Körnerovou.

Naše programy pomáhají. A nejsou ziskové - nemají komerční charakter. Proto Vás zde žádáme o jejich podporu. Jsme tu pro děti, mladé lidi, rodiny a školy. Díky Vám pomůžeme především dětem, mladým lidem a rodinám v obtížných životních situacích.

ZAPOJTE SE A DARUJTE PRÁVĚ TEĎ:


Prostřednictvím tohoto banneru nám můžete rychle a bezpečně poskytnout dar na důležité vybavení. Vybrat si (způsob zaslání daru) můžete mezi platební kartou nebo bankovním převodem (prostřednictvím Vašeho elektronického bankovnictví, návštěvou Vaší banky s příkazem k úhradě nebo návštěvou pošty se složenkou).

Na co vše důležité můžete u nás dále přispět a podpořit? Předkládáme Vám podrobný přehled:

okenko_vybaveni okenko_program okenko_fond okenko_dobrovolnici

Jak se mohu dále zapojit?

 • Připojte se k nám na Facebooku logo_facebook2

Aktuálně vypisované pozice

Výběrové řízení na pozici pracovníka/ pracovnice v Rodinném centru POHODA

Výběrové řízení na pozici sociální pracovník/ pracovníce v NZDM Klídek

Výběrové řízení na pozici terénní sociální pracovník/ pracovnice NZDM Klídek

Výběrové řízení na pozici lektora/lektorky Preventivních programů SPIRÁLA

Nenašli jste vhodnou pozici? Zapojte se jako dobrovolník/dobrovolniceHledáme nadšené a spolehlivé kolegy, kteří nám pomohou s realizací veřejných akcí, s aktivitami v Rodinném centru POHODA a s doučováním, hlídáním a doprovázením dětí v pěstounské péči apod.

foto tym ops

Spolupracujte s námi a pomozte dětem, mladým lidem a rodinám v obtížných situacích. Můžete zviditelnit společnost, posílíte PR. Podívejte se na základní výhody a vyberte si úroveň spolupráce, která Vám nejvíce vyhovuje.

Za Váš dar dofinancujeme naše programy, které pomáhájí, ale nevytvářejí zisk - nemají komerční charakter. V roce 2015 potřebujeme od firemních partnerů celkem 700 000 korun. Pomůžete? Především díky Vám můžeme profesionálně pomáhat dětem, mladým lidem a rodinám v obtížných životních situacích. Máme podrobný přehled, co vše důležitého potřebujeme.

Rozhodli jste se nás podpořit a stát se našimi partnery? Nabízíme Vám schůzku u nás. Osobně se přesvědčíte o našich aktivitách. Kontaktuje nás: Marek Nagy, fundraiser, mobil: 731 650 999.

Zajímá Vás etický kodex organizace pro jednání s dárcietický kodex fundraisera nebo jaké jsou hodnoty naší organizace?

PROSTOR PRO médiím

Tiskové zprávy a tiskové informace

Aktuální tisková zpráva/ tisková informace:

Archiv tiskových zpráv
Potřebujete vyjádření odborníka?

Výroční zprávy

Výroční zprávy - výroční zprávy ke stažení

Aktuality a newslettery

AKTUALITY PROSTOR PRO
Newslettery Novinky PROSTOR PRO - jenom dobré zprávy

Propagační materiály

Logotyp organizace - ve formátu PDF (logo v křivkách Vám zašleme na požádáním mailem)
Corporate Identity a design PROSTOR PRO
- vybrané propagační materiály
Propagační skládačka PROSTOR PRO - naše programy a aktivity

Dokumenty

Dokumenty obecně prospěšné společnosti PROSTOR PRO
Vyjádření správní rady PROSTOR PRO k situaci ve společnosti Lávka (23. 7. 2015)

PROSTOR PRO v médiích

Příspěvky o PROSTOR PRO - články a rozhovory v médiích

Kontakty pro komunikaci s médii

Mgr. Markéta Rudyšová - komunikace s médii
Témata, ke kterým se umíme vyjádřit. Kontaktujte nás!

Sledujte nás na logo_facebook2        banner_odbornici_pro_media       

16. 2. 2018 - Neziskovka Prostor Pro letos slaví dvě významná výročí

15. 2. 2018 - PROSTOR PRO slaví letos osmnáctiny. Oslavovat chce s veřejností

2017

29. 11. 2017 - Hradecký deník - Problémy mladých neřeší jen neziskovky, ale i známé tváře

28. 11. 2017 - Hradeckralove.cz - Dejte si kafe s hercem Ondřejem Malým nebo rektorem univerzity a pomozte dobré věci

22. 11. 2017 - Český rozhlas HK - Dávej prostor! Příběhy šikany, zanedbávání, strachu a nedůvěry.

  1. 8. 2017 - Jdidoklubu.cz - Rozdávat můžeme jen to, co jsme sami načerpali

30. 7. 2017 - Hradecký deník - V mládí se dočkal pomoci. Dnes ji jiným lidem rád oplácí

15. 6. 2017 - Právo - Sprejeři na náměstí

15. 6. 2017 - Hradecký deník - "Malíři ulic" přenesli graffiti na náměstí

15. 6. 2017 - YouTube George Cooper - video GRAFFITI STREET JAM 11

14. 6. 2017 - Česká televize - GRAFFITI STREET JAM ukazuje graffiti jako legální umění

14. 6. 2017 - Hradecky.denik.cz - Se sprejem do ulic aneb Hradec si užije Graffiti Street Jam

12. 6. 2017 - Hradec Králové.cz - Ulricháč zaplní sprejeři. Nebude chybět parkour a exhibice mistra světa

29. 5. 2017 - Česká televize - Sama doma - rozhovor a chat s dotazy

27. 5. 2017 - Hradecký deník - Youtubeři namlouvají dětem: Kouření je vlastně zdravé

16. 5. 2017 - OnaDnes.cz - Školáci se zajímají o e-cigarety čím dál víc, varují odborníci

14. 5. 2017 - Hradec Králové.cz - PROSTOR PRO láká na svou zahradu rodinky

07. 4. 2017 - Hradec Králove.cz - Zveme: Velikonoce v POHODĚ

31. 3. 2017 - Hradec Králove.cz - Zveme: Hřiště Plácek bude otevřené i o víkendu

Příspěvky z uplynulých let

Zde najdete vydané tiskové zprávy a tiskové informace obecně prospěšné společnosti PROSTOR PRO: 

Kampaň dávám_prostor podpořilo 750 dárců (30. 11. 2017)

V úterý 28. 11. si můžete dát kávu s rektorem univerzity, známým hercem a dalšími osobnostmi (27. 11. 2017)

Kampaň #dávám prostor jde do finále (21. 11. 2017)

Herec Ondřej Malý je tváří neziskové organizace PROSTOR PRO (31. 10. 2017)

PROSTOR PRO se zúčastní dobročinné kampaně Bertík pomáhá v obchodech Albert (26. 9. 2017)

V říjnu u nás opět můžete soutěžit v malování na chodník... (23. 9. 2017)

Letní piknik v Pohodě se blíží (19. 8. 2017)

V dospívání Honzovi podali v nízkoprahových klubech pomocnou ruku. Nyní ji nabízí sám ve stejném oboru (26. 7. 2017)

 Ulrichovo náměstí zaplní opět legální graffiti - Nabídne parkour a exhibici mistra světa (7. 6. 2017)

V PROSTOR PRO otevřou zahradu a nabídnou program v rámci Týdne rodiny (11. 5. 2017)

Elektronické cigarety jsou oblíbenou hračkou školáků (3. 5. 2017)

Právo pro každý den se úspěšně akreditovalo a pokračuje (28. 4. 2017)

Velikonoce v Pohodě jsou za dveřmi (3. 4. 2017)

Rizikové chování dětí umíme na školách řešit. V preventivních programech pracujeme dnes už se třeťáky (31. 3. 2017)

PROSTOR PRO otevírá od dubna zdarma své hřiště pro veřejnost i na víkend (30. 3. 2017)

 

Tiskové zprávy z uplynulých let

Děkujeme institucím, nadacím, našim partnerům a dárcům za dotace, finanční dary, projevenou důvěru a morální podporu. Zde si můžete prohlédnout naše aktuální partnery.

Nezbytnou součástí při financování našich aktivit jsou státní instituce a samospráva:

INSTITUCE

Stát a samospráva nemohou pokrýt celý náš rozpočet. Naše práce by se neobešla bez podpory nadací a především firemních a individiuálních dárců:

NADACE A NADAČNÍ FONDY
FIREMNÍ PARTNEŘI A FIREMNÍ DÁRCI
INDIVIDUÁLNÍ PARTNEŘI A DÁRCI

Za pomoc, podporu a spolupráci děkujeme i dalších partnerům:

DALŠÍ PARTNEŘI

Děkujeme všem firemním partnerům a obchodním společnostem, kteří podporují naše občanské sdružení a jeho programy a služby.

HLAVNÍ FIREMNÍ PARTNEŘI
FIREMNÍ PARTNEŘI
FIREMNÍ DÁRCI

Věrnost se vyplácí. Děkujeme našim DLOUHODOBÝM FIREMNÍM PARTNERŮM A DÁRCŮM

Chcete se stát našim firemním dárcem a získat pro svoji firmu zajímavé výhody a zviditelnění? Zapojte se a staňte se našim firemním dárcem.

No images