Aktivity pro veřejnost

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PLÁCEK

Hřiště PLÁCEK je prostorem k pohybovým hrám a aktivitám. Mohou ho bezplatně využít děti, mladí lidé, rodiny, obyvatelé Malšovic i veřejnost z Hradce Králové. Na sporty jako je tenis, badminton, volejbal, vybíjená nebo fotbal zapůjčujeme vybavení. PLÁCEK využívají i klienti našich programů.

VZDĚLÁVÁME!

Pořádáme přednášky, workshopy, besedy, diskuze a sdílecí skupinky na zajímavá a aktuální témata. Vycházíme např. z potřeb příznivců a návštěvníků Rodinného centra POHODA a klientů Náhradní rodinné péče PECKA. Zaměřujeme se na téma výchovy dětí, aktuálních trendů v rodičovské péči, zdravého životního stylu a alternativních životních směrů. Vzdělávání Rodinného centra POHODA.

DOBROVOLNÍCI, ZAPOJTE SE!

Pro naše aktivity hledáme nadšené a zodpoědné dobrovolníky. Chcete pomáhat na našich veřejných akcích nebo pomáhat dětem z pěstounských rodin? Zde najdete všechny informace.

VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ MÍSTNOST

Vytvořili jsme příjemný prostor pro setkávání každého z Vás, kdo máte chuť a potřebu sdílet (pravidelně a dlouhodobě) zajímavá témata, prospěšná lidem, a to především z místní komunity (Malšovice) a z našeho města Hradec Králové. Zde najdete informace o tomto prostoru a pro koho je především určena.

No images